Przedmiot czarteru

Objęte czarterem są nasze jachty, których cennik jest zawarty na oddzielnej stronie.

Dostępność czarteru naszych jachtów jest podana w terminarzu.

Więcej szczegółów o naszych jachtach:

Mestwin - jacht typu J-80 

Freya - jacht typu J-80

Rybitwa - jacht typu Szafir

Barnim - jacht typu Nefryt 

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać drogą mailowątelefonicznie, kom. +48 501 780 099 lub przez formularz kontaktowy 

Warunkiem rezerwacji jachtu jest odesłanie podpisanej kopii umowy z dowodem wpłaty zaliczki.

Zaliczka wynosi 30% kwoty całości czarterowanego jachtu, zgodnie z cennikiem.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu zaliczki rezerwacja oraz podpisanej umowy zostanie potwierdzona.

Poniżej wzór umowy

Umowa Mestwin Freya Czartery Jachtów Morskich

Kaucja za jacht

Kaucja - kwota zwrotna, pokrywa ewentualne koszty naprawy jachtu powstałe z winy czarterującego lub zakupu zagubionego wyposażenia. Jej wysokość  uzależniona jest od wielkości i klasy jachtu.

Mestwin, Freya - wysokość kaucji wynosi 2000 PLN

Rybitwa - wysokość kaucji wynosi 1000 PLN

Barnim - wysokość kaucji wynosi 500 PLN

Składana gotówką u właściciela, w dniu przejęcia jachtu. W przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń kaucja zwracana w całości. 

Przekazanie jachtu

Czarterujący wynajmuje Jacht w celu odbycia rejsu o charakterze sportowo-turystycznym,
w rejonie żeglugowym :

  • Pierwszym dniem najmu jest dzień:(pierwszy dzień czarteru zgodnie z umową) od godz. 12.00.
  • Ostatnim dniem najmu jest dzień: (pierwszy dzień czarteru zgodnie z umową) do godz. 12.00.
  • Przejęcie Jachtu przez Czarterującego nastąpi w porcie Górki Zachodnie.
  • Zdanie Jachtu przez Czarterującego nastąpi w porcie Górki Zachodnie.

Terminy i inne koszty

Z tytułu najmu Jachtu w terminie określonym umową, Czarterujący zapłaci kwotę złw następujący sposób:

  • wpłaci zaliczkę w wysokości 30% wartości czarteru (określonego umową), 
  • najpóźniej do dnia udostępnienia jachtu, pozostałą sumę (określoną umową),
  • w dniu przejęcia Jachtu, Czarterujący wpłaci kaucję w zależności od typu jachtu

W przypadku zdania Jachtu przez czarterującego w innym porcie niż wymieniony w umowie, Czarterujący zapłaci kwotę 1000 zł i dodatkowo pokryje wszelkie udokumentowane koszty powrotu Jachtu do Górek Zachodnich.

Z tytułu przedłużenia terminu najmu jachtu, Czarterujący zapłaci kwotę 200 zł za opóźnienie do 6 godzin ,a za każdą następną godzinę po 50 zł.

Skrócenie przez Czarterującego okresu najmu Jachtu, nie powoduje obniżenia kwoty najmu.

Prognozy pogody

Czarter Mestwin Freya J-80
Mestwin Freya J-80 czarter jachtów
Mestwin Freya BBC j-80 czarter